--- alıntı ---

yüksek askerî şûra (kısaca yaş), ankara'da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kurul. yüksek askerî şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

yüksek askerî şûra, cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği cumhurbaşkanı yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir. cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, adalet, içişleri, dışişleri, hazine ve maliye, millî eğitim, millî savunma bakanları, genelkurmay başkanı, kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarından kurulur. gündemin özelliğine göre şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

yüksek askerî şûranın gündemi; cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve cumhurbaşkanı yardımcısı ile genelkurmay başkanının önerileri dikkate alınarak cumhurbaşkanınca düzenlenir. şûra genel sekreterliğini millî savunma bakanı yürütür. şûra üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, şûra genel sekreteri tarafından cumhurbaşkanına sunulmaktadır.

yüksek askeri şuranın kuruluş ve görevleri hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yüksek askeri şûranın görevleri şunlardır:

genelkurmay başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;
silahlı kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;
silahlı kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;
cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;
mevzuatla verilen görevleri yapmak

yüksek askeri şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (toplantı gününden önce) şûra sekretaryasına bildirirler.
kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır.
toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.
askeri şûra kararları cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.

--- alıntı --- buradan
devamını gör...
artık sivil nitelikte bir yapıya sahiptir.
devamını gör...
bir vasfı olmayan şûradır. nitekim ordu da bu durumdadır, sebebi o olabilir. yoldan geçenlere genelkurmay başkanını sorsanız çoğu bilmez. normal bir durum çünkü orduyu yöneten şahıs esir düşmüş eski asker, tayyip yalakası bir bakan. çok şey yazacaktım da neyse, yazdıkça sinirlerim bozuluyor.
devamını gör...
eskidendi çooook eskiden. celal şengör kadar uç olmasam da ''ben de özlüyorum o günleri'' :)
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"yüksek askeri şura" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.