osmanlı'da ilk bütçeyi yapan adam , o kadar ileri görüşlü ve iyi bir ekonomist , maliye politikaları ile dış borçları azaltmaya çalışmış . padişaha bazı şartlar sunarak vezirazam olmuştur. modern bir bütçe hazırlar iken idam edilmiştir.

--- alıntı ---

wikipedia:
19 haziran 1652'de tarhuncu ahmed paşa sadrâzam olarak tayin edildi.

tarhuncu ahmed paşa hazine açığını kapatmak, para değerindeki istikrarsızlığı kaldırmak, gümrük gelirlerini artırmak, saray ve tersane harcamalarını azaltmak ve yolsuzluğu önlemek için gayet ciddi ve dürüstlükle gece gündüz çalışmaya koyuldu. bundan dolayı hem devlet içinden hem de devlet dışından tarhuncu ahmed paşa icraatından menfaatleri zarar görenler ona düşman olup diş bilemeye başladılar.

en sonunda bu düşmanların sadrazamın padişahı tahttan indireceği iftirası saraylıları birleştirdi ve tarhuncu ahmed paşa'nın sadrazamlıktan uzaklaştırılmasına dair bir hatt-ı hümayun çıkartıldı.

nevruz günü olan 21 mart 1653'te sadrazam yılbaşı hediyelerini pâdışâha takdimden sonra donanma işleri için tersanede bulunduğu sırada saraya davet olunarak deniz yoluyla hasbahçe'ye girdikten sonra kendisini kızlar ağası (darüssaâde ağası) karşılayıp sadaret mührünü geri aldı. vezir-i âzamlığı 9 ay kadar sürmüştü.

sonra tarhuncu ahmed paşa bostancılara teslim edilip onlar vasıtası ile boğuldu.

--- alıntı ---
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"tarhuncu ahmet paşa" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.