"ileri gelenler-önde gelen büyükler" manalarına gelen selef kelimesinden türemiş mezhep.

uyduruk hadislerden-hurafelerden dahi taviz vermeyen, kimi militanlığa meyilli kolları, tarikatları cirit atmaktadır maalesef cemaat adı altında ülkemizde.

mezhebe dahil bu kesim, gözlemlediğim kadarıyla dinin şekil kısmına takıntılı ayrıca.
devamını gör...
şekle, kılık kıyafete önem verenler selefiler değil aksine nakşiler, süleymancılar v. b. cemaatlerdir. kütüb-i sitte’de sahih hadislerin bir araya getirildiğine inanılmaktadır. yani orada bulunan hadisler zaten sahte hadislerden ayırt edilerek seçilenlerdir. yok bunların da bazıları sahte diyen olursa; buharî’ye, tırmizî’ye filan yalancı demiş olur. bu da onu hadis inkarcısı konumuna getirir.
açıkçası birine “hadis inkarcısı” denmesi ya da birinin hadisleri inkar etmesi beni pek ilgilendirmiyor. yalnızca bu meselelerin çetrefilli olduğunu vurgulamak istedim.
devamını gör...
islamı tamamen kuran ve sünnete uyarak yaşamaktır, gerçek islam budur.
peygambere ve kurana uymaktır. bundan sonrası (tasavvuf, sufilik) bidatçılıktır.

ebu umame radıyallahu anhudan rivayetle hadisi şerif:
اَهْلُ الْبِدَعِ كِلَابٌ اَهْلُ النَّارِ
“bid’at ehli olanlar cehennem ehlinin köpekleridir.”
devamını gör...
((düzeltme; dediklerim "selefilik'i" değil "selefileri" yansıtmaktadır. zira selefi önde gelen demek ve mezhep imamlarının hepsi selefi. fakat günümüz selefiliği; sadece ilk gelenlere tabii olmak manasında, sonradan gelen bir insanı eskileri nispetinde otorite olarak kabul etmiyorlar ve olamayacağını da savunuyorlar. hadis-i şerife binaen bunu yapıyorlar haddi zatında sonradan gelen büyüklerin hiçbiri kendini ilklerden büyük görmemiştir.

hariciler ile benzettim fakat kendisini selefi olarak tanımlayıp aklı yerinde insanlarda varmış, benim kastım/tepkim ışid vari oluşumlara ve ideolojileredir. ))


-
hariciler eskide kaldığından tarih gözüyle daha objektif bakılabilir, işte selefilikte haricilerin bugünkü versiyonudur.

dine olan muhabbetleri ifrat manasında olduğundan hadis ve ayetlerden yanlış manaları çıkartıp insanları galeyana hızlıca getirebilirler. hızlıca parlarlar ve hızlıca sönerler tarihten bakınız selefi/harici vari oluşumlara aynısını göreceksiniz.

günümüzden buna verilecek örnekse ışid'dir

(bkz: ışid)
devamını gör...
ibni teymiyye'yi ilah edinmiş güruh. eline versen mecmu fetava'yı bomba diye karakola götürür bu arkadaşlar. daha arapça bilenine denk gelmedim. ellerine verin bi kuran, versinler bi kelime manası, varsa abdestiniz, bozulur. sürekli müslümanları tekfir ederler. tekfir edecek kimse kalmayınca birbirlerini tekfir ederler(bkz: ebu hanzala'nın babasını tekfir etmesi) aslında vehhabidir bunlar. selefi ismini kendilerini geçmiş ulemaya nispet ederek kamufle etmek için kullanırlar. kuran'dan aldıkları birkaç ıstılah, ezberledikleri üç beş ayet ile millete din anlatmaya çalışırlar. en büyük özellikleri cahilliklerine rağmen tiksindirici özgüvenleridir. ancak o halleriyle çok güzel dalga geçilebilir, madara edilebilir tipler. yanaklarından bi makas alıp devam ediniz.
devamını gör...
ortodoks islamcılarla ve demokrat müslümanlarla(!) anlaşamayan akım.

ayet; ibrahim* için "o hanif müslümandı" derken, bu tamlamalar neyin nesidir?

mezheb imamları da selef idi.. ?
devamını gör...
şu sıralar moda. silahlanmalar, bazı yerlere tehdit içerikli yazılar bırakmalar falan. her yerdeler, dikkat etmeliyiz.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.
online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.