seçme hakkının yaygınlaşmaya başlamasından sonra uygulanan ilk sistemdir. bu sistemde seçime katılan parti listelerinden, partilerden ya da adaylardan en çok oy alan seçimi kazanmış olur.

bu sistemin uygulamada 3 çeşidi vardır:

1-basit (nispi) çoğunluk seçim sistemi: seçime katılan parti ya da adaylardan en çok oy almış olan seçimi kazanır (ingiltere).
2-mutlak (salt) çoğunluk seçim sistemi: bir aday ya da partinin o seçim bölgesinde kazanabilmesi için geçerli oyların yarısından bir fazlasını alması gerekir (fransa).
3-belirli oranlarda çoğunluk seçim sistemi: kullanılan geçerli oyların ya da kayıtlı seçmenlerin oylarının belli bir oranını tutturmak koşulu vardır.

avantajları:
-uygulanması basittir, sonucu kısa sürede ortaya çıkartır.
-basitlik, seçimlere katılımı da arttırır, geçersiz oylar oldukça az olur.
-uygulandığı ülkelerde, sistem çok partili siyasal sistemi engellemekte, iki partili sisteme katkıda bulunmaktadır. bu da ülkede siyasi istikrar sağlamaktadır.
-seçmenler adayları yakından tanıyabilmektedir
-dar bölge yöntemiyle, bağımsız adaylar daha etkili olabilmekte, partilerin örgütsel baskılarından kurtulabilmektedir.

dezavantajları:
-seçmenlerin tercihleri parlamentoya aynı oranlarda yansıyamamaktadır.
-dar bölge uygulamalarında adayların kişisel özellikleri etkili olmaktadır. siyasi partilerin etkilerinin azalması, demokrasi açısından sakıncalar doğurabilir.
-dar bölge uygulamalarında, seçim çevresi bir üye çıkaracak kadar küçük olduğundan, bölgenin ekonomik ve toplumsal yönden güçlü olan kişileri seçmenleri etkileyebilir. böylece seçmenlerin özgür iradeleri engellenmiş olur.
-meclisteki çoğulculuk, çok seslilik ve çok partililiği önleyebilir.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"çoğunluk seçim sistemi" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.