peygamber hadisine mazhar olan 1. selimdir. kutsal emanetleri mısırda ele geçirmiştir.
devamını gör...
astığı astık, kestiği kestik ömrü kısa kılıcının gölgesi uzun padişah. kanuni sultan süleymanın babası.
devamını gör...
osmanlı hazinesini zirveye çıkarmış, isminin biraz da eski anlamıyla* müsemma padişah.
devamını gör...
sina çölü'nü 13 günde geçmeyi başaran padişah.
devamını gör...
doğunun zenginlikleriyle osmanlı yı uçuran reis.

severim.
devamını gör...
imparatorluğun sınırlarını 3 katına çıkaran en büyük toprak alıcı. how do you turn this on yazmadıysa büyük iş yapmıştır.
devamını gör...
8 yılda 80 yıllık iş yapan hükümdardır.
devamını gör...
doğu ve güneydoğu'daki feodal sistemin baş sorumlusudur. çünkü yavuz sultan selim, işgal ettiği müslüman yerleşkelerindeki ağalara kendisine biat etmesi karşılığında karışmamıştır. bu toprak ağaları da sadece osmanlı'ya vergi verip savaş zamanı asker yollamak dışında topraklarını istedikleri gibi yönetmiştir.
devamını gör...
yanılmıyorsam 8 yıl tahtta kalıp osmanlı topraklarını 3 kat büyütmüştü..
devamını gör...
kim ne derse desin osmanlı devleti'nin en cesur, en yiğit, en gözü kara patişahıdır.
döneminin oldukça ötesinde yaşamış, tüm meseleleri kararlılıkla çözmüştür.

şehzade iken bile sakin yaşamamış, kafkas’ta gürcülerle kapışarak, kuban bölgesinde hakimiyet kurmuşur. ki bunlar bir sancak beyi şehzadenin işleri değildir; kendi başına karar verdiği cenklerdir.

oğlu kanuni sultan süleyman'ın aksine gösterişten çok uzak bir hayat yaşamış, seferler de en ön saflarda savaşmış ve dahası padişah olmadan bile tüm imparatorlukta bir efsane haline gelmiştir.
osmanlı sultanları arasında kendisine lakap takılan ender padişahlardan biridir ki kendisine "yavuz " lakabı verilmiştir.
sert bir hükümdardır. sadrazamlarını katletmekle ün yapmıştır. bunun başlıca nedeni gereken emirleri yerine getirip uygulamaları gerçekleştirememek ama daha beteri icraatında başarısızlıkları gizleyip yalan söylemektir. vezirin yalan söylemesi yavuz sultan selim han’dan beri osmanlı ananesinde hiç affedilmez bir durumdur.

tahta geçtiğinde kardeşleri şehzade korkud ve ahmed’i katlederek adet haline gelmekte olan şehzadeler arası iç harbi bu yolla önlemiştir.

1514’te çaldıran’da şah ismail'i yenilgiye uğratmış, memleketin içinde dulkadiroğluları’yla uğraşarak, bugünkü maraş ve havalisi onun sayesinde kazanılmıştır. iki yılda imparatorluğa kattığı mısır'dan fırat havzasına uzanan arap dünyası o kadar renkliliğine ve potansiyel problemlerine rağmen dört asırlık bir sulh dönemine girmiştir. 1516’da mercidabık’la bugünkü suriye, ürdün, filistin ve lübnan ile ayrı bir parça olarak haleb'i iimparatorluk topraklarına katarak istanbul’a dönmeden mısır seferine devam etmiştir; ki mısır böyle cengi az görmüş, kocaman topları ve orduyu sina çölünden geçirerek rıdaniye zaferi, memluk sultanı tomanbay’ın beklemediği bir kuşatmayla gerçekleşmiştir. uyguladığı taktikle moğolları bile def eden memluklar’ı ilk defa yenmiştir. bu haliyle emrindeki orduyu büyük bir ustalıkla idare eden bir komutan, aynı zamanda askeri alanda büyük devrimler getiren bir yenilikçidir.

onun zamanında osmanlı imparatorluğu afrika ve ortadoğu’ya yerleşmiş, iran ülkesinin ve kafkasya’nın kapıları açılmıştır.

fatih’in gerçekleştiremediği rodos’un fethine giriştiği biliniyor. şirpençe denen zehirli çıbandan muzdariptir. sinirli karakteri icabı çıbana kendi müdahale etti ve ölümü çabuklaştı. elli yaşında ölmese, muhtemelen balkanlar’ın ötesine ve italya’ya da ayak atacaktı. devrinde osmanlı hazinesi fevkalade yükseldi. askeri harcamalar ise tam üst düzeydeydi. klasik çağın büyük mimarları ve becerikli memur kadroları, hepsi onun devrinde serpilmişti.

netice itibariyle;

osmanlı hanedanın içinde fatih’ten sonra onun kadar doğu’ya ve batı’ya hakim biri gelmemiştir denilebilir.
en önemlisi de tüm bunları, sekiz yıl süren padişahlık dönemi içinde yapmış olmasıdır...
devamını gör...
askeri skilleri en gelişmiş osmanlı sultanı.
devamını gör...
arap coğrafyasını alarak bir bakıma osmanlı'nın çöküşünü başlatmış cesur yiğit bir sultandır
devamını gör...
padişah olan babası (bayezid) naif ve dindar bir kişiliğe sahip olması dolayısıyla devleti idare etmede bazı sorunlar yaşamış ve devlette isyan çıkmıştır. yavuz padişah ise isyanı bastırıp babasını tahttan indirmiştir. o dönemde yeniçeriler de adı gibi yavuz olan bu padişahın başa geçmesini istemişlerdir. babası da kendi rızasıyla (biraz da mecbur olmuş olarak) tahtı yavuza bırakmış ve " kılıcın keskin, hazinen bereketli, ordun kuvvetli ömrün kısa olsun" demiştir. yavuz padişahın taht hayatı 8 yıl sürmüş ancak bu süre zarfında devlet sınırlarını 3 katına çıkarmış, hazine kapıları altından ve paradan kapanmayacak noktaya gelmiş, halifeliği memluklerden almış ve kutsal emanetleri topkapı sarayına getirmiştir.
kendisinin osmanlı'nın en büyük padişahlarından biri olduğunu düşünürüm
devamını gör...
osmanlı devleti yükselme dönemi padişahlarından birisi.osmanli hazinesini dolduran tek padişahtır.
devamını gör...
osmanlı devletinin en parlak döneminin yaşanmasına, akabinde duraklama sürecinin başlamasına sebep olan 10.padişah sultan süleyman'ın babasıdır.
birçok kitapta ve internet ortamında kulağı küpeli padişah olaran izafe edilen kişi olmayandır. kulağı küpeli portenin sahibi şah ismaildir.
devamını gör...
yavuz sultan selim'in sina çölünü hz. muhammed'in ona görünmesi ve önünden giderek rehberlik etmesi sayesinde geçtiğini söylerler. ben yavuz'un çölde iş yokuşa binince böyle bir hamle yaptığını düşünüyorum. eee zeki adammış yavuz selim.
devamını gör...
9. osmanlı padişahı ve 88. islam halifesidir.

aynı zamanda ilk türk islam halifesi ve hâdim'ul-harameyn'uş-şerifeyn unvanına sahiptir. babası ıı. bayezid, annesi gülbahar hatun, eşi ayşe hafsa sultan'dır.
devamını gör...
şirpençe denilen çıban yüzünden ölmüştür. hekimbasina halimiz nicedir deyince hekimbaşı cevap verir şimdi allah ile olma zamanıdır. yavuz sultan selim cevap verir sen bizi bunca zamandır kiminle sanırdın ?

baba bedduası aldığını söylenir.

ayrıca şah ismail 'in eşini savaş zamanı esir almıştır. onu cariyesi yapmayı çok istesede kendine yediremez ve yanindaki en yasli ve en cirkin adamla evlendiririr.
devamını gör...
hz. muhammed'in kendisine gözükmesi ulema tarafından uydurulmuştur. zira kendisi en çok müslüman kanı döken padişahtır. hal böyle iken, ulemanın bu davranışı padişahın imajını kurtarması açısından önemlidir.*
devamını gör...
büyük iskender’in osmanlı şubesi.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"yavuz sultan selim" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.