1.
okullarda zorunlu olması gereken bir dersin adı. mitolojinin bir diğer adı efsane bilimidir. toplumların efsanelerini araştırır.
devamını gör...
2.
aklıma yunan mitolojisi gelir saygı duyulası çok mit vardır
devamını gör...
3.
yunanlılara özgü bir şeymiş gibi sanılması yanlıştır. dünya üzerindeki bütün destansı varlıkları kapsamaktadır.
devamını gör...
4.
dinlerin şekil alması konusunda önemli rol oynamıştır.
devamını gör...
5.
okumayı çok severim ve kendisiyle yakından ilgilenirim.
devamını gör...
belirli bir kültüre toplumla veya kişiyle ilgili mitlerin toplamıdır. bitleri duruşlarını anlamlarını yorumlayan inceleyen bilim dalıdır.
devamını gör...
mithos, yunanca bir kelimedir. söz/söylenen ya da duyulan demektir. hem kutsallık hem de toplumsallık vardır.
mitoloji ise yunanca myth "masal, öykü, hikaye, efsane ve logos "söz" kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. aynı zamanda tüm yönleriyle mitleri araştıran ve inceleyen, başka kültürlerin mitleriyle kıyaslama yapan ve kendine has yöntemleri bulunan bilim dalııdır.
türleri:
1-ritüel mitosları: dini törenlerde toplulukta bir güç ve büyüleme oluşturmak için söylenen
şarkılar, ilahiler ve yinelenen sözlerden oluşan mitoslardır.

2- orjin mitosları: adından da anlaşılacağı gibi bir göreneğin, bir adın ya da bir nesnenin nasıl
doğduğunun imgesel bir açıklamasını sunan mitoslardır. bunlar en eski mitoslar olmalıdır.

3- prestij mitosları: bir halk kahramanının doğuşunu ve yaptıklarını destansı havada anlatan
mitoslardır.

4- kült mitosları: museviliğin gelişmesiyle ortaya çıkan yahudilerin bayramlarında sunaklarda
okunan ilahilerdir.

5- eskatalog: tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışıyla şekillenmiş ve bu dünya yaşamının
sonu mahşer ve ötekidünya yaşamı ile ilgili konuları ele alan mitoslardır.

ayrıca mitoloji ile ilgili olarak (bkz: gılgamış destanı) bakabilirsiniz.
devamını gör...
kanımca; toplumların bilinçaltıdır.
devamını gör...
yunan versiyonunun hastasıyız
devamını gör...
çok derin sembolik manâlarla bezeli anlatımlardır. "ulan ne kadar çok tanrı varmış" gibi bir tanımı haketmeyecek kadar derin bir okyanustur.

kutsal kitaplardaki menkıbeler, mitosların deforme edilmiş biçimleridir.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"mitoloji" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.