masumiyet ya da suçsuzluk karinesi (presumption of innocence) olarak bilinen bu ilke kökenini çoğu hukukçuya göre 1215 tarihli ünlü magna carta belgesinin 39. maddesinde tıklayer alan ''adil yargılanma ilkesi''nden(right to due process) almaktadır.

anılan ilke yine 26 ağustos 1789 tarihli ''fransız kişi ve vatandaş hakları bildirgesi''tıklamadde 9'da: ''her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayıldığı için...''

avrupa insan hakları sözleşmesi (aihs) madde 6/2'de: tıkla ''bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.''

ve t.c. anayasası'nın 38. maddesinde tıkla“suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz." şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

hukuk belgelerine girmesi her ne kadar uzun bir süreci gerektirse de bugün modern dünyada geniş uygulama alanı bulan bir ilkeden bahsediyoruz ''masumiyet karinesi'' ile. yukarıda yasa metinlerden alıntıyla ne olduğu zaten ortada olsa da en basit tanımı ''aksi %100 netlikte ispat edilene kadar suçsuzsundur arkadaş''tır. konu hukukun birçok alanında kendine yer bulsa da bugün ülkede en çok tartışıldığı alan ceza hukukudur. ceza hukukunda bir kişinin suçluluğu için kanaat, değerlendirme ya da hissettim oldu şeklinde bir anlayışın yeri yoktur. en azından teoride yoktur. kişinin suçluluğu en ufak bir şüpheye mahal bırakmayacak derecede ortada olması, her türlü akla mantığa uygun hukuki delille (delil serbestisi) ile ispatlanması gerekmektedir. özetle hedef ''maddi gerçeğe'' hukuka uygun şekilde ulaşmaktır. bu ilkenin olmaması durumunda özellikle otoriter yönetimlerde masum insanlar çeşitli araçlarla suçlu gibi yansıtılıp, toplum algısı ve sosyal medya baskısı ile şeytanlaştırılmakta maalesef cüppe giyse de adaleti sağlamakla sürgün edilmek arasında kalan hakimlerin kararıyla hayatlar zindanlarda yok edilmektedir.

konuyu ilerleyen zamanlarda daha çok duyacağımız için kısa kesiyorum.
devamını gör...
suçluluğu kanıtlanana kadar herkes suçsuzdur şeklinde basite indirgenebilen temel hukuk prensibi.
devamını gör...
ülkemizde fiilen pek bir hükmü yoktur.
devamını gör...
suçsuzluk ilkesi olarak adlandırabiliriz. suçu kesinleşmeyen kişileri, suçu kesinleşene kadar hükümlü sıfatıyla değerlendirmemeyi ifade eden bir hukuki doktrindir.

kelime anlamı olarak karine '' belirti'' ya da '' dayanak noktası'' olarak algılanabilir sanırım.

masumiyetinin dayanak noktası, belirtisi.. neden ? çünkü böyle bir ihtimal var. yani henüz aksi ispatlanmadı. bu karine olmasaydı; ''önce as sonra yargıla'' tadında davalara şahit olurduk sanırım.
devamını gör...
kesin olmayan bir karinedir. aksi kanıtlanabilir. kesin karinenin aksini ne yapsan kanıtlayamazsın. örnek: yağmur yağıyorsa illa ki bir şeyler ıslanır.
devamını gör...
muz cumhuriyetinde hukuk sisteminden çoktan çıkarılmış olan hukuki yaklaşım.

hangi suçu işlediğiniz veya suç işleyip işlemediğiniz hiç önemli değildir muz cumhuriyetinde.
hazırlanan iddianamede, eğer suçlu olduğu iddia edilen şahıs, iddia edilen suçu bir hükümet yanlısına karşı yapmışsa sikmişim masumiyet karinesini.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"masumiyet karinesi" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.