1.
evrendeki her şeyin değiştiği olgusudur.
devamını gör...
2.
yalnızca biyolojik olmayan.
an itibari ile bu satırları size yazmama vesile olan telefonumu, telefonumun bağlanabildiği ağı ve bu ağda kodlama ile icat edilmiş bu sitede düşüncelerimi yazabiliyorsam da evrim sayesindedir.
devamını gör...
3.
evrimagaci.org/ ciddi kaynaklar barındırmaktadır.
devamını gör...
4.
videosunu akla getirir
devamını gör...
biyolojik evrim, "değişerek üremek" olarak tarif edilebilir. mikroevrim ve makroevrim olarak ayırabiliriz.
mikroevrim, bir popülasyonda nesilden nesile meydana gelen gen frekanslarındaki değişikliktir. makroevrim ise, ortak bir atadan birçok nesil sonrasında yeni türlerin türemesidir.
devamını gör...
çevre şartlarına daha uygun olanın hayatta kalıp genlerini daha çok artırması ile gerçekleşendir.
bir örnek verelim. çitalar hızları sayesinde avlanabilir ve yüksek hızlarda dengesini kurmak için uzun kuyruğunu kullanır. dolayısıyla uzun kuyruk çita için avantajlıdır. kısa kuyruğa sahip bir çita sürümüz olsun, bir de uzun kuyruğa sahip bir sürümüz olsun. uzun kuyruğa sahip olanlar daha çok avlanacak, daha çok ürüyecek ve yavrularını daha iyi besleyecek ancak kısa kuyruklular daha az avlanacağı ve yavruların çoğunun beslenememe sıkıntısından dolayı elenecek. nesiller boyu bu süreç devam ettiği için de kısa kuyruk geni popülasyonda neredeyse bulunmayacak.
insanlardan örnek verelim. biliyorsunuz ki çöl gibi sıcak bölgelerde yaşayanların burun delikleri geniştir. bunun nedeni burun deliği kısa olanların binlerce yılda elenmesidir. burun genişliği hava sirkülasyonunda büyük önem arz eder ve sıcak bölgelerde geniş olanı makbuldür. dar burunlu olmak çok büyük bir dezavantaj sağlamamasına rağmen binlerce yıllık evrim sonucunda günümüzde çöllerde, ekvator çevresinde yaşayanlar geniş burunludur.
birçok içgüdü evrim sayesinde oluşur. örneğin hayvanlarda dişiler güçlü olan erkekle, erkekler alımlı olan dişiyle çiftleşir. 2020 yılındayız hala kas ve güzellik, ilişkilerin en büyük kriteri. mesela dünyanın her yerinde çocuklar saklambaç oynar. neden acaba? av olmama içgüdüsü yüzünden olabilir mi?
körelmiş organlar mevzusuna da değinelim. her organ enerji harcar ve enerji vücut için çok önemlidir. eğer işe yaramayan bir organ varsa gereksiz enerji tüketmesinden ötürü o organa sahip olanlar elenir. yapılan araştırmalarda bir balık türünün denizin üstünde yaşayanların gözü varken denizin dibinde yaşayanların kör olduğu hatta direkt göz organına sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
görsel
devamını gör...
atatürk milli eğitim müfredatını oluştururken, çok sevdiği ingiliz tarihçi ve bilimkurgu yazarı h.g wells'in 'ana hatlarıyla dünya tarihi' adlı kitabını model alarak bir eğitim müfredatı düzenlemiştir. h.g. wells kitabının bir bölümünüde evrime ayırmıştır, atatürk milli eğitim müfredatına, evrim konusunu 'yaşam zinciri' olarak eklemiştir fakat daha sonra ismet inönü döneminde evrim konusu müfredattan çıkarılmıştır.
devamını gör...
olmazlara gelmiş müfredat konusu.
devamını gör...
evrim, tek başına bir fikir, bir teori ya da bir kavram değil, gerçekleşmesi ve kimsenin çürütemeyeceği bir şekilde kanıtlarıyla belgelenmiş olan bir doğa yasasıdır. sanıldığının aksine evrim teorisi, doğa yasası olan evrimin nasıl olduğunu açıklar ve bu doğa yasasını kaplar ve yine sanıldığının aksine teoriler kahvede üretilmiş, "ekonomi çok iyi yeğenim" tarzı argümanlar içermez.
devamını gör...
genel olarak canlılardaki ‘hayatta kalma’ ve ‘çevreye adaptasyon’ olarak ilerlemekle birlikte, coğrafi olarak bulunduğumuz alanda ne yazık ki dörtnala geri yönlü hareketine tüm hızıyla devam etmekte olan gelişim/körelmedir
devamını gör...
zaman içerisinde ve doğal bir biçimde, ağır-ağır bir şekilde gerçekleşen değişme süreci. eskiden buna, tekâmül denirdi. tüm canlılar, birbirleriyle akrabadır. evrimi anlamak için en iyi örneğin bardaktaki su örneği dediğim örnek olduğunu söyleyebiliriz. bir bardak alın ve bu bardağa su doldurun, doldurmaya devam edin..bir süre sonra su taşmaya başlar. işte evrim de böyledir. bu örneği anlayabilmemiz için şöyle söyleyelim; evrim, 2 ana bölümden oluşur; mikro evrim ve makro evrim. mikro evrim, küçük çaplı değişimlerdir. makro evrim ise, büyük çaplı değişimlerdir:

bir insan topluluğu düşünelim, adı da, a topluluğu olsun. bu topluluğun yarısı bu topluluktan ayrılıp, kendi topluluklarını, yani b topluluğunu oluşturuyorlar. daha sonra b topluluğu, a topluluğunun bulunduğu bölgeyi terkedip çok uzak diyarlara gidiyor. burdaki yaşam şartlarına, burdaki çevreye uygunlaşmaya başlıyor ve zamanla küçük çaplı değişimler geçiriyor. bu değişimler zamanla o kadar çoğalıyor ki, makro evrimi oluşturuyor. yani b topluluğu, geçirdiği küçük çaplı değişimler sonucunda tamamen farklı bir türe dönüşmüş oluyor. ve artık, a topluluğundan ayrılmış olmalarının yanı sıra, a topluluğunda bulunan insanların türlerinden de ayrılmış oluyorlar. bu örnekle birlikte, bardaktaki su örneği daha anlaşılır bir hale gelir. canlıları bir bardak, içine doldurduğumuz suyu da mikro evrim olarak düşünelim. bardağa suyu doldurmaya devam edersek, bir süre sonra taşmaya başlar. ki canlılar da geçirdikleri küçük çaplı evrimler sonucu, büyük çaplı bir değişim geçirmiş, farklı bir türe dönüşmüş olurlar. - bu örnek, evrimi anlama konusundaki ilk adımdır.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"evrim" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.